فريق عمل دراسة ReGES

ReGES Team

تیم پروژه پژوهش رِگِس (ReGES)
فلوریان هاینریتس, دکتر دومینیک وایگاند, پاسکال بنتاتا, پروفسور دکتر هانس گونترروسباخ
ونکه نیهوس, آنیکه دروشر, یورگ ولکر, دکتر کریستوف حموذ
کاتارینا رنتس, ابرو بالابان, دکتر گیزلا ویل, دکتر یوتا فون موریس, شازا الریحاوی


دکتر یوتا فون موریس

دکتر یوتا فون موریس

ریاست پروژه

دکتر گیزلا ویل

دکتر گیزلا ویل

هماهنگ کننده پروژه و مخاطب

ویسام ابوحسون

ویسام ابوحسون

جنبه های فرهنگی و زبانی عربی

شازا الریحاوی

شازا الریحاوی

جنبه های فرهنگی و زبانی عربی

ابرو بالابان

ابرو بالابان

مسئول نظرسنجی والدین و آموزش خردسالان

پاسکال بنتاتا

پاسکال بنتاتا

مسئول ترجمه ها و مستندسازی نظرسنجی ها

آنیکه دروشر

آنیکه دروشر

مسئول آزمونهای زبان و مهارت

فلوریان هاینریتس

فلوریان هاینریتس

مسئول نظرسنجی تلفنی، اجرای فنی و مستند سازی نظرسنجی ها

دکتر کریستوف حموذ

دکتر کریستوف حموذ

مسئول نظرسنجی نوجوانان، آموزش در مدرسه و آموزش حرفه ای

ونکه نیهوس

ونکه نیهوس

مسئول نظرسنجی متخصصان امور تربیتی مؤسسه و جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط یادگیری

کاتارینا رنتس

کاتارینا رنتس

دستیار تیم

دومینیک وایگاند

دومینیک وایگاند

مسئول نظرسنجی آنلاین و ابعاد روانشناختی

یورگ ولکر

یورگ ولکر

مسئول نظرسنجی بر اساس اپلیکیشن و جنبه های مهاجرت

کریستین فورستر

کریستین فورستر

ارتباطات شرکت کنندگان

نیکول لیدزبا

نیکول لیدزبا

هماهنگی گردآوری اطلاعات

تیمو رایشرت

تیمو رایشرت

حفاظت از محرمانگی داده ها