Ji bo danûstandinê bi ReGES ê re

Pirsên te li ser şêweyê birêveçûna lêkolînê hene? Li vir tu dikarî bi rêya telefûnê herdem vekirî agahdariyan derbarê enstîtûya infas werbigirî:

Karmenda berpirs: Sabrina Lesaar

0049 800-66 47 436

reges(at)infas.de

Pirsên te û pêşniyariyên te li derbarê lêkolînê hene? Kerembike ji me re bi Emailê binivîse.

reges-studie(at)lifbi.de

Tu dikarî hemî endamên Grûpa ReGES li vir bibînî.