ርክብኩም ምስ ReGES-Studie

ብዛዕባ ኣሰራርሓ እዚ መጽናዕቲ ሕቶታት እንተለኩም፡ ሆትላይን ናይ Institut infas:

ተወካሊት፡ ሳብሪና ለሳር

0049 800-66 47 436

reges(at)infas.de

ዝኾነ ሕቶታት ወይ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ኣለኩም፧ ብኢመይል ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኽኩም።

reges-studie(at)lifbi.de

ኩሎም ኣባላት ጉጅለ ReGES ኣብዚ ትረኽብዎም።