ሬገስ (ReGES) - እንታይ ማለት ኢዩ?

ReGES (ስደተኛታት አብ ናይ ጀርመን ትምህርቲ ዓለም/ስርዓተ ትምህርቲ) ናብ ጀርመን ዝጋዓዙን ዝተሰደዱን አብዚ ሕብረትሰብ ናብራኦም ዐዉት ወይ አሸጋሪ ዝገብሮ ኩነታትን ጠንቅታትን ከለልይ ዝህቅን ስነፍልጠታዊ መጽናዐቲ ኢዩ። ቀንዲ አተኩሮ እዚ መጽናዕቲ ኣብ ሕጻናትን መንእሰያትን ኢዩ። ኩንታት ናብራኦምን አሳልጦ ትምህርቶምን ንኽንርዳእ ብዙሓት ሰባት ይሕተቱ። ወለዲ ህጻናትን መናእሰያትን ከምኡ `ውን መናእሰያት ባዕላቶም፡ መምሃራንን ሰራሕተኛታት ማሕበራትን ሓባራዊ መንበርን።

ንኹላትኩም ኣብዚ መጽናዕቲ ክትሳተፉ ንዕድም። ተሳታፍነትኩም ነዚ መጽናዕቲ ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ!