د څیړنې ټیم (ReGES) د

ReGES Team

د ReGES د پروژې ټیم:
فلوریان هاینریتڅ، ډاکټر دومینیک وایګند، پاسکال بینتاتا، پروفیسور دوکتور هانس- ګونتر روسباخ
وینکې نیهویس، انیکه دروشر، یورګ ولکر، ډاکټر کریستوف هوموت
کاترینا رینس، عبرو بلابان، ډاکټر ګیزلا ویل، ډاکټر یوتا فون موریس، شاذا الرحاوی


ډاکټر یوتا فون موریس

ډاکټر یوتا فون موریس

د پروژی لارښودنه

ډاکټر ګیزلا ویل

ډاکټر ګیزلا ویل

د پروژی همآهنګ کونکی او د مسایلو مخاطب

ویسام ابو حسون

ویسام ابو حسون

د عربي ژبې کلتوري او ژبنیز اړخونه

شاذا الرحاوی

شاذا الرحاوی

د عربي ژبې کلتوري او ژبنیز اړخونه

عبرو بلابان

عبرو بلابان

د مور او پلار د پوښتنو او د ماشومانو د ښوونې او رونې مسئول

ریګینا بیکر 

ریګینا بیکر 

د پیداګوژۍ د مسلکي پرسونل د پوښتنې مسئوول

پاسکال بینتاتا

پاسکال بینتاتا

د پوښتنو د ژباړنې او مستند کولو مسئول

جولیا مالامو 

جولیا مالامو 

د ټیم سره مرسته کوونکي

Wenke Niehues

وینکې نیهویس

د ښوونیزو مسلکي کارکوونکو د پوښتنو او د زده کړې د چاپیریال د ثبتولو مسئول

Michal Obry

مایکل اوبری 

د ژبې او وړتیا د آزموینې مسئوول

Florian Siebler

Florian Siebler

د پوښتنو د مستندکولو مسؤول

Florian Weber

فلوریان ویبر 

د پوښتنو د مستندکولو مسؤول

Dr. Dominik Weigand

ډاکټر دومینیک وایګند 

د آنلاین پوښتنو او رواني برخې مسئول

Jörg Welker

یورګ ولکر

د آپ پر بنسټ پوښتنو او د مهاجرت د اړخونو مسئول

کریستین فورستر

کریستین فورستر

برخه والو سره اړیکی

نیکول لیدزبا

نیکول لیدزبا

د معلوماتو هم آهنګ کول

تیمو رایشرت

تیمو رایشرت

د معلوماتو ساتنه