حفاظت از داده‌ها در هنگام بازدید از این وب‌سایت

 

بیانیه حفاظت از داده ها

این بیانیه حفاظت از داده ها در مورد سِروِرهای مؤسسه مسیرهای آموزشی لایبنیتس (LifBi) و همچنین کلیه وب‌سایت‌های WWW متعلق به LIfBi معتبر است که در آنها به این بیانیه حفاظت از داده ها ارجاع داده میشود.

 

موارد کلی

حفاظت از داده ها برای ما مهم و مسئولیت قانونی ماست .برای حفظ امنیت داده های شما هنگام انتقال، مطابق تازه ترین پیشرفتهای فنی، از روش های رمزگزاری مربوطه (مثلاً (SSL/TLS و سیستمهای فنی ایمن، استفاده میکنیم.

از خدمات اطلاعات LIfBi اساساً میتوان با مرورگرهایی نیز استفاده نمود که در آنها Java-Applets، Active-X-Controls و کوکی ها غیر فعال شده است .چنانچه عملکرد صفحه به این دلیل دچار محدودیت اساسی شود، تذکری در این مورد ظاهر خواهد شد.

 

مسئول

مؤسسه مسیرهای آموزشی لایبنیتس
ویلهلم پلاتس 3
بامبرگ 96047
تلفن: 3400-863 951 49+
فکس: 3411-863 951 49+
ایمیل: kontakt(at)lifbi.de

مؤسسه لایبنیتس انجمن ثبت شده است و نماینده قانونی آن، مدیر مؤسسه.

 

مسئول حفاظت از داده های مؤسسه

بریگیته بوگن اشپرگر
ایمیل: betrieblicher-datenschutz(at)lifbi.de
تلفن: 3418-863 951 49+
 

اهداف پردازش

داده های مربوط به شخص شما را منحصراً در چهارچوب تعیین شده قانونی و با اهداف زیر ثبت میکنیم:

 • برای تضمین ایمنی کار وبسایت ما، یعنی برای تشخیص سوء استفاده و رفع اختلالات.
 • برای بهینه کردن نمایش پاسخ ها بر روی کامپیوتر شما.
 • برای تحقق تعهدات قانونی درخصوص ارائه اطلاعات به مراجع دولتی.
 • در صورت استعلام، برای ارائه اطلاعات به دارندگان حق طبع و نشر و حقوق تبعی.

برای تهیه آمار کاربران، بررسیهای ساختاری، کنترل یا تعمیر و نگهداری خدمات وب و تضمین ایمنی شبکه و اطلاعات، از نرم افزار آمار کاربران وب به نام ماتومو استفاده میکنیم .داده های شخصی را تا جایی که اهداف پردازش داده ها دچار اختلال نشود، به صورت ناشناس در میآوریم یا به مشخصات مستعار تبدیل میکنیم.

 

مبنای قانونی پردازش داده های شخصی

درصورت اتخاذ موافقت فردی که داده های شخصی وی مورد پردازش قرار میگیرد، مبنای قانونی، حرف الف بند 1 ماده 6 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (DSGVO) است.

درصورتی که برای تحقق یکی از مسئولیتهای قانونی، پردازش داده های شخصی مورد نیاز باشد، مبنای قانونی، حرف ب بند 1 ماده 6 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (DSGVO) است.

در صورتی که برای تحقق منافع برحق ما و یا شخص ثالثی، پردازش داده های شخصی مورد نیاز باشد و حقوق اساسی و آزادیهای اساسی شخصی که داده هایش مورد پردازش قرار میگیرد و منافع ویژه این شخص، که باید مورد حمایت قرار گیرند، مهمتر از منافع فوق الذکر ما یا شخص ثالث نباشد، مبنای قانونی، حرف ف بند 1 ماده 6 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (DSGVO)  است.

 

طبقه بندی داده ها

امور اداری و هیأت تحریریه

برای امور اداری و هیأت تحریریه، شناسه کاربردی و شناسه شخصی با مکانیسمهای ایمنی دسترسی در نظر گرفته میشود و پروتکل تغییرات انجام شده توسط این شناسه ها ثبت میشود.

 

داده های پروتکل

به محض اینکه این وبسایت اینترنتی و یا سایر وبسایتهای LIfBi را باز کنید، از طریق مرورگر اینترنتی شما، داده هایی به سرور

وب ما منتنقل میشود .د ر طول برقراری ارتباط بین مرورگر اینترنتی شما و سرور وب ما، داده های زیر ثبت میشود:

 • تاریخ و ساعت درخواست
 • نام فایل درخواست شده
 • صفحه ای که فایل مورد نظر را درخواست کرده است
 • وضعیت دسترسی (به طور مثال فایل انتقال یافت، یا فایل یافت نشد)
 • مرورگر وب استفاده شده و وضوح صفحه نمایش و همچنین سیستم عامل مورد استفاده
 • نشانی آی - پی کامل کامپیوتر درخواست کننده
 • حجم داده های منتقل شده

 

کوکی ها

نرم افزار آمار کاربران وب ماتومو، برای استفاده وبسایتهای www.lifbi.de کوکی هایی ارسال میکند (عدم اعتراض به نرم افزار آمار کاربران وب ماتومو به معنای پذیرش تلقی خواهد شد. مراتب ذیلاً قید شده است) .علاوه بر آن کوکی ها فقط در موارد خاص مثل زمان پرکردن پرسشنامه ها و طی ورود به سیستم ارسال میشود.

 

ارتباط

در صورتیکه مطلب یا نظری را از طریق ایمیل، پست، تلفن یا فکس با ما درمیان بگذارید، مطالب عنوان شده به منظوررسیدگی به مسئله و نیز پرسشهای احتمالی بعدی و نیز تبادل نظر، پردازش میشود .در صورتی که تمایل خود به استفاده از راه ارتباطی دیگری را اعلام نکرده باشید، همیشه راه ارتباطی مورد استفاده شما را به کار میگیریم.

 

دریافت کنندگان یا گروههای طبقه بندی شده دریافت کنندگان داده های شخصی

همچنین امکان دارد ارائه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات ما، در چهارچوب قراردادهای منعقده با ما، داده های شخصی شما را به منظور پردازش، دریافت کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد ارائه کنندگان خدمات را در بخش مربوطه وبسایت ما خواهید یافت.

 

مدت زمان ذخیره داده های شخصی

امور اداری و هیأت تحریریه

پردازش داده های شخصی از طریق دسترسی امور اداری و هیأت تحریریه وبسایت ما، پس از آنکه شخص مورد نظر LIfBi را ترک کند، محدود میشود و با گذشت یکسال پس از پایان سالی که LIfBi را ترک کرده است، حذف میشود.

 

فایلهای پروتکل

کلیه پروتکلهای حاوی داده های شخصی، پس از هفت روز حذف میشود.

 

کوکی ها

کوکی ها در طول مدت استفاده مرورگر، ارسال میشود.

این امر در مورد عدم اعتراض فنی به نرم افزار آمار کاربران وب ماتومو که به معنای پذیرش تلقی خواهد شد، مصداق ندارد.

 

حقوق افراد مشمول قانون

بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (ِDSGVO)، ازحقوق زیر برخوردارید:

تا زمانی که داده های شخصی شما پردازش میشود، حق دارید در مورد داده های شخصی ثبت شده خود اطلاعات کسب کنید (ماده 15 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا).

چنانچه داده های شخصی نادرست پردازش شود، حق تصحیح داده ها را دارید (بند 61 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا).

در صورت حصول شرایط قانونی، میتوانید درخواست حذف یا محدودیت پردازش را ارائه و همچنین به پردازش داده ها اعتراض کنید (بند 17، 18 و 21 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا).

اگر با پردازش داده ها موافقت کرده اید، یا قرارداد پردازش داده ها منعقد شده است و پردازش داده ها با استفاده از پروسه اتوماسیون انجام میشود، حق قابلیت انتقال داده ها را دارا می باشید (بند 20 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا).

حق ارائه شکایت به نماینده دولت فدرال در زمینه حفاظت از داده ها و آزادی اطلاعات همچنان محفوظ است.

 

تلقی پذیرش در صورت عدم اعتراض به نرم افزار آمار کاربران وب ماتومو

میتوانید آزادانه تصمیم بگیرید که آیا اجازه میدهید به مرورگرتان یک کوکی ویژه تحلیل وب ارسال شود، تا امکان جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف آماری، در اختیار LIfBi قرار گیرد.

اگر مایل نیستید، روی لینک زیر کلیک کنید تا کوکی غیرفعال‌سازی ماتومو به مرورگرتان ارسال شود.

 

سایر موارد بیانیه حفاظت از داده های ما

در صورت لزوم این حق برای ما محفوظ است که بیانیه حفاظت از داده های حاضر را تغییر دهیم تا همواره با مقررات قانونی جدید مطابقت داشته باشد و یا منعکس کننده تغییرات انجام شده در خدمات ما باشد .در بازدیدهای آتی از این وبسایت همواره بیانیه حفاظت از داده روزآمد معتبر است.

در صورت وجود شبهه، نسخه زبان آلمانی صادق است.