فريق عمل دراسة ReGES

ReGES Team

تیم پروژه پژوهش رِگِس (ReGES)
فلوریان هاینریتس, دکتر دومینیک وایگاند, پاسکال بنتاتا, پروفسور دکتر هانس گونترروسباخ
ونکه نیهوس, آنیکه دروشر, یورگ ولکر, دکتر کریستوف حموذ
کاتارینا رنتس, ابرو بالابان, دکتر گیزلا ویل, دکتر یوتا فون موریس, شازا الریحاوی


دکتر یوتا فون موریس

دکتر یوتا فون موریس

ریاست پروژه

دکتر گیزلا ویل

دکتر گیزلا ویل

هماهنگ کننده پروژه و مخاطب

ویسام ابوحسون

ویسام ابوحسون

جنبه های فرهنگی و زبانی عربی

شازا الریحاوی

شازا الریحاوی

جنبه های فرهنگی و زبانی عربی

ابرو بالابان

اِبرو بالابان-فلدِنس

مسئول نظرسنجی والدین و آموزش خردسالان

رگینا بکر

رگینا بکر

مسئول نظرسنجی از متخصصان امور تربیتی

پاسکال بنتاتا

پاسکال بنتاتا

مسئول ترجمه ها و مستندسازی نظرسنجی ها

یولیا مالامو

یولیا مالامو

دستیار تیم

Wenke Niehues

ونکه نیهوس

مسئول نظرسنجی متخصصان امور تربیتی مؤسسه و جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط یادگیری

Michal Obry

میشال اوبری

مسئول آزمونهای زبان و  مهارت

Florian Siebler

Florian Siebler

مسئول مستندسازی نظرسنجی ها

Florian Weber

فلوریان وبر

مسئول مستندسازی نظرسنجی ها

Dr. Dominik Weigand

دومینیک وایگاند

مسئول نظرسنجی آنلاین و ابعاد روانشناختی

Jörg Welker

یورگ ولکر

مسئول نظرسنجی بر اساس اپلیکیشن و جنبه های مهاجرت

کریستین فورستر

کریستین فورستر

ارتباطات شرکت کنندگان

نیکول لیدزبا

نیکول لیدزبا

هماهنگی گردآوری اطلاعات

تیمو رایشرت

تیمو رایشرت

حفاظت از محرمانگی داده ها