تماس شما با پژوهش رِگِس (ReGES)

 

:(infas) سؤالاتی در مورد اجرای پژوهش دارید؟ خط تلفن پشتیبانی مؤسسه گردآوری کننده اطلاعات اینفاس

فرد مسئول جهت تماس: سابرینا لِسار

reges(at)infas.de

 

سؤالات یا پیشنهاداتی در باره پژوهش دارید؟ در این صورت برای ما یک ایمیل بنویسید.

reges-studie(at)lifbi.de

 

همه اعضای تیم رِگِس (ReGES) را در اینجا خواهید یافت.